St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere

· Health Colleges
Author
St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere kimesajiliwa nchini Tanzania kutoa elimu kwa kufuata viwango vilivyowekwa na Baraza la Vyuo vya Ufundi NACTE.
Toa maoni yako ili iwasaidie wengine wanaohitaji huduma ya St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere? na hawajui pa kuanzia. Tunakuomba utoe maoni yako na kukadiria ubora wa huduma yao kadri unavyoijua.
Maoni yako yazingatie yafuatayo
Ada nzuri
Uwepo wa maelezo ya kutosha kwa lugha ya kiswahili/kiingereza
Wafanyakazi wenye viwango na waaminifu sawaswa na viwango vya NACTE
Vitendeo kazi vipo vyenye viwango bora ikiwa ni pamoja na maabara, maktaba nk
Huduma inakidhi matakwa ya mlaji/mteja na soko husika

Asante kwa maoni yako

Maelezo ya usajili wa St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere hapa chini:St. Bhakita Health Training Institute ? Namanyere, REG/HAS/066, Private institution with full registration, Rukwa, Provisional

GD Star Rating
a WordPress rating system
St. Bhakita Health Training Institute - Namanyere, 2.3 out of 5 based on 3 ratings Je wewe una maoni juu ya St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere?.
Tafadhali tutumie maoni yako juu ya St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere kwa kutumia fomu hii hapa chini. Asante kwa ushirikiano wakoHii ni taarifa ya St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere. Maoni yako yatawasaidia wanaohitaji huduma au taarifa hii. Tunakuomba utoe maoni yako na kukadiria ubora wa huduma hii kadri unavyoijua.

Maoni yako yazingatie yafuatayo
 • Gharama nzuri
 • Uwepo wa maelezo ya kutosha kwa lugha ya kiswahili/kiingereza
 • Wafanyakazi wenye viwango na waaminifu
 • Vitendeo kazi vipo vyenye viwango bora
 • Upatikanaji wa huduma kwa urahisi
 • Huduma inakidhi matakwa ya mlaji/mteja
Asante kwa maoni yako
[RICH_REVIEWS_FORM category="none"]
Maoni yako yatawasaidia wanaotafuta St. Bhakita Health Training Institute – Namanyere na hawajui pa kuanzia. Tunakuomba utoe maoni yako na kukadiria ubora wa huduma hii kadri unavyoijua.

Maoni yako yazingatie yafuatayo
 • Ada
 • Chuo au shule imesajiliwa
 • Wafanyakazi wenye viwango na waaminifu
 • Vitendeo kazi vipo kama vitabu vya kufundishia na kujifunzia, maabara, majengo, uwanja wa michezo, nk
 • Upatikanaji wa huduma kwa urahisi kama barabara, usafiri nk
 • Huduma inakidhi matakwa ya wanafunzi
Asante kwa maoni yako


[RICH_REVIEWS_SHOW category="none" ]


Taarifa zinazofanana

Leave a Comment


*